การหัก ณ ที่จ่าย ค่าเช่าที่ออกให้เจ้าของบ้าน

Click to rate this post!
[Total: 22 Average: 5]

การหัก ณ ที่จ่าย ค่าเช่าที่ออกให้เจ้าของบ้านต้องทำอย่างไรค่ะ wanwan021


ตอบ: หัก ณ ที่จ่ายสามารถนำมาลดหย่อนภาษีเงินได้ค่ะ wanwan027 wanwan012

การหัก  ณ ที่จ่าย ค่าเช่าที่ออกให้เจ้าของบ้าน
การหัก ณ ที่จ่าย ค่าเช่าที่ออกให้เจ้าของบ้าน

Scroll to Top