การหักภาษี ณ ที่จ่าย ค่าทางด่วน

Click to rate this post!
[Total: 21 Average: 5]

[center][b]อยากทราบว่าค่าทางด่วนต้องโดนหักภาษี ณ จ่ายหรือเปล่าครับ +++ wanwan012 +++[/b][/center]การหักภาษี ณ ที่จ่าย ค่าทางด่วน
การหักภาษี ณ ที่จ่าย ค่าทางด่วน

Scroll to Top