การหักภาษีจากเงินเดือนหักไว้กี่เปอร์เซนต์คะและเกี่ยวกับรายได้หรือเปล่า

Click to rate this post!
[Total: 17 Average: 5]

อยากทราบว่าการหักภาษีจากเงินเดือนทุกเดือน หักไว้กี่เปอร์เซนต์คะ และเกี่ยวกับรายได้หรือเปล่า ต้องมีรายได้ต่อเดือนเท่าไรถึงจะหักค่ะ wanwan028การหักภาษีจากเงินเดือนหักไว้กี่เปอร์เซนต์คะและเกี่ยวกับรายได้หรือเปล่า
การหักภาษีจากเงินเดือนหักไว้กี่เปอร์เซนต์คะและเกี่ยวกับรายได้หรือเปล่า

Scroll to Top