การลงรายงานภาษีซื้อกรณีซื้อทรัพย์สินบริจาคให้รัฐ

Click to rate this post!
[Total: 10 Average: 5]

[size=14pt]บริษัทซื้อทรัพย์สินบริจาคให้สถานศึกษาของรัฐลงรายงานภาษีซื้อหรือไม่ [/size] wanwan025


ตอบ: wanwan016 บริจาคสินค้า(สินทรัพย์)ให้รัฐ ต้องเสียภาษีขายนะคะและใบกำกับภาษีซื้อไม่สามารถนำไปขอคืนได้
อย่างไรก็ตามสามารถนำต้นทุนไปเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้ินิติบุคคลได้คะ สามารถดูได้จาก [u]http://www.rd.go.th/publish/28871.0.html[/u]

[center][b]wanwan037+++++++++++ wanwan037[/b][/center]

การลงรายงานภาษีซื้อกรณีซื้อทรัพย์สินบริจาคให้รัฐ
การลงรายงานภาษีซื้อกรณีซื้อทรัพย์สินบริจาคให้รัฐ
Scroll to Top