การลงบัญชี ทุนจดทะเบียน ที่เรียกชำระ 25 %

Click to rate this post!
[Total: 23 Average: 5]

การลงบัญชี ทุนจดทะเบียน ที่เรียกชำระ 25 % ต้องบันทึกบัญชีอย่างไรค่ะ wanwan020


ตอบ: ทุนจดทะเบียน 1 ล้านแต่เรียกชำระแล้ว 25 % หมายถึงว่า หุ้นส่วนนำเงินสดมาลงทุนเรียบร้อยแล้ว 250,000 ค่ะ wanwan012

การลงบัญชี ทุนจดทะเบียน ที่เรียกชำระ 25 %
การลงบัญชี ทุนจดทะเบียน ที่เรียกชำระ 25 %
Scroll to Top