การลงทุน จดทะเบียน เพื่อล้างขาดทุนสะสมทางภาษี หายไปด้วยหรือไม่

Click to rate this post!
[Total: 16 Average: 5]

การลงทุนจดทะเบียนเพื่อล้างขาดทุนสะสม จะทำให้ขาดทุนสะสมทางภาษีที่ยกมาไม่เกิน 5 ปี ซึ่งสามารถใช้หักกับกำไรสุทธิทางภาษีหายไปด้วยหรือไม่

[b]ไม่หายไปไหนครับ[/b] ก็ยังอยู่ในแบบ ภงด. 50 คือทางบัญชีการลดทุนเพื่อล้างขาดทุนสะสมจะทำให้ขาดทุนลดลง งบดูดีขึ้น มีกำลังใจฟื้นฟูกิจการกัน ถ้าให้ทำใช้หนี้แล้วยังต้องทำใช้ขาดทุนสะสมมหาศาล ก็คงหมดกำลังใจกันไปเหมือนกัน บริษัทฯ ที่ลดทุนเพื่อล้างขาดทุนสะสมทางบัญชียังคงใช้สิทธิการหักผลขาดทุนทางภาษีที่ยกมาจากปีก่อนๆ ได้เหมือนเดิมทุกประการ แต่ต้องเป็นขาดทุนทางภาษีที่ยกมาไม่เกินกว่า 5 รอบบัญชี นับจากปีปัจจุบันขึ้นไป สุดแล้วแต่ว่าบริษัทฯ จะมีปัญญาทำกำไรเพื่อใช้ประโยชน์ทางภาษีหรือไม่มากกว่าไม่เช่นนั้น จะเห็นขาดทุนสะสมตกน้ำ (หมดอายุ….เพราะมันว่ายน้ำไม่เป็น) ไปปีแล้วปีเล่าจนครบ 5 ปี อย่างไรก็เอาใจช่วยครับฟื้นกันเยอะ คนที่อยู่จะได้ไม่ต้องถูกเรียกขยายฐานภาษีกัน

ที่มา :คุณประวัติ ฐิรโฆไท หนังสือ Make Money


ตอบ: wanwan019 wanwan008 wanwan009

การลงทุน จดทะเบียน เพื่อล้างขาดทุนสะสมทางภาษี หายไปด้วยหรือไม่
การลงทุน จดทะเบียน เพื่อล้างขาดทุนสะสมทางภาษี หายไปด้วยหรือไม่

Scroll to Top