Back

การยื่นแบบ ทางอินเทอร์เน็ต

Click to rate this post!
[Total: 12 Average: 5]

การยื่นแบบฯ ทางอินเทอร์เน็ต สามารถแก้ไขที่อยู่ได้หรือไม่


ตอบ: 1) สามารถแก้ไขที่อยู่ทางอินเทอร์เน็ตได้ ในขณะที่ท่านลงทะเบียนตามแบบ ภอ.01(ก่อนได้รับ หมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่าน)
2) ถ้าได้รับหมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว และยังไม่ได้ยื่นแบบฯ การแก้ไขที่อยู่ต้องส่งหนังสือถึง สำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อขอยกเลิกการลงทะเบียน
3) ถ้ายื่นแบบฯแล้ว ไม่สามารถแก้ไขที่อยู่ได้

Administrator
Administrator
https://yeepou.com