การยื่นภาษี

Click to rate this post!
[Total: 9 Average: 5]

ผมจดทะเบียนพาณิชย์มาตั้งแต่ 10 เมษายน ทำธุรกิจขายอาหารเสริมเห็นเจ้าหน้าที่บอกว่าต้องยื่นภาษีคืออย่างไรคับ ผมทำซื้อมาขายไปเปนเงินสดเขียนบิลไม่เยอะครับ wanwan033


ตอบ: ให้ติดต่อสอบถามกรมสรรพากรคะ ที่สายด่วน 1161 wanwan035

การยื่นภาษี
การยื่นภาษี

Scroll to Top