การยื่นคำขอจดทะเบียน

Click to rate this post!
[Total: 11 Average: 5]

[b]คำขอที่จะต้องยื่นจดทะเบียนภายในเวลาที่ กม. กำหนดนั้นหากวันสุดท้ายที่จะต้องยื่นจดทะเบียนตรงกับวันหยุดราชการ ผู้ขอจดทะเบียนสามารถยื่นจดทะเบียนในวันแรกที่เปิดทำการตามปกติได้หรือไม่คะ [/b] wanwan008


ตอบ: [b]สามารถยื่นได้คะ wanwan005[/b]

การยื่นคำขอจดทะเบียน
การยื่นคำขอจดทะเบียน

Scroll to Top