การบันทึกบัญชีรว่มค้า-ฝากขาย

Click to rate this post!
[Total: 11 Average: 5]

การบันทึกบัญชีรว่มค้า-ฝากขาย ด้านผู้รับฝากขาย สามารถบันทึกได้กี่วิธี อะไรบ้างครับ…?


ตอบ: ++++ การบันทึกบัญชีรว่มค้า-ฝากขาย ( ด้านผู้รับฝากขาย ) ++++

*** วิธีการบันทึกบัญชีด้านผู้รับฝากขายมี 2 วิธี คือ

1. การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้ารับฝากขายแยกไว้ต่างหากจากการขายปกติของกิจการ

2. การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้ารับฝากขายรวมกับการขายปกติของกิจการ

การบันทึกบัญชีรว่มค้า-ฝากขาย
การบันทึกบัญชีรว่มค้า-ฝากขาย
Scroll to Top