การนำใบกำกับภาษีค่าน้ำมันมาขอเคลมภาษี

Click to rate this post!
[Total: 11 Average: 5]

บริษัทเปิดกิจการรับจ้างผลิตสินค้าอิเลคทรอนิคส์ค่ะ ไม่ทราบว่าเอกสารใบกำกับภาษีค่าน้ำมัน สามารนำมาขอเคลมภาษีได้ไหมค่ะ


ตอบ: ในกรณีนี้นะค่ะ ขอแนะนำว่าอย่านำมาเคลมจะดีกว่านะค่ะ เพราะว่าสรรพากรสามารถขอคืนเราย้อนหลังได้ค่ะ ในทางปฏิบัติที่ถูกต้อง กิจการที่รับจ้างขนส่งหรือว่าที่มีรายได้เกิดจาการให้บริการรับจ้างขนส่งเท่านั้น ที่สรรพากรยอมให้นำภาษีซื้อค่าน้ำมัน (ดีเซลเท่านั้น) ที่สามารถนำภาษีมาขอเคลมได้ค่ะ.
ตอบ: ในกรณีนี้นะค่ะ ขอแนะนำว่าอย่านำมาเคลมจะดีกว่านะค่ะ เพราะว่าสรรพากรสามารถขอคืนเราย้อนหลังได้ค่ะ ในทางปฏิบัติที่ถูกต้อง กิจการที่รับจ้างขนส่งหรือว่าที่มีรายได้เกิดจาการให้บริการรับจ้างขนส่งเท่านั้น ที่สรรพากรยอมให้นำภาษีซื้อค่าน้ำมัน (ดีเซลเท่านั้น) ที่สามารถนำภาษีมาขอเคลมได้ค่ะ.

การนำใบกำกับภาษีค่าน้ำมันมาขอเคลมภาษี
การนำใบกำกับภาษีค่าน้ำมันมาขอเคลมภาษี

Scroll to Top