การตลาดกับการเมือง

Click to rate this post!
[Total: 6 Average: 5]

          หากพูดถึงเรื่องการตลาดในบ้านเราก็จะเห็นได้ว่าการเสมือสมัยนี้ได้นำเอาหลักการตลาดมาใช้วางแผนกลยุทธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของนักการเมืองและพรรคในการหาเสียงหรือการประชาสัมพันธ์หรือการกำหนดทิศทางการดำเนินนโยบายต่างๆ ซึ่งในปัจจุบันต้องยอมรับว่าแนวคิดทางการตลาดช่วยให้การเมืองประสบความสำเร็จได้ หากลองมองนักการเมืองเป็นเหมือนสินค้าชนิดหนึ่งที่จะทำแบนด์ขึ้นมาก็คงต้องดูว่าสินค้าชนิดนี้มีจุดเด่นอย่างไรจุดด้อยตรงไหน อย่างที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าหลายสิ่งอย่างที่นักการเมืองทำนั้นคือการสร้าภาพเพื่อหวังผลในระยะสั้น หากนักการเมืองที่ดีนำหลักการตลาดมาใช้อย่างถูกต้องถูกวิธีก็จะได้นักการเมืองที่ดีและมีความจริงใจ มีคุณธรรม นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน โดยการนำวิธีทางการตลาดมาใช้เพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร เผยแพร่ความรู้ ประสบการณ์ที่ดีให้กับประชาชน เพื่อให้ประชาชนนั้นได้รับผลประโยชน์อย่างแท้จริง รูปแบบการตลาดทางการเมืองเป็นการนำหลักการและกระบวนการด้านการตลาดนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการจัดการเพื่อขับเคลื่อนประชามติอุดมการณ์ ซึ่งจำเป็นต้องมีกระบวนการแลกเปลี่ยนซึ่งเป็นแนวคิดการตลาดนำมาใช้ในทางการเมืองเช่นการแนะนำนักการเมืองที่ประชาชนบางคนนั้นไม่รู้จัก การสร้างบุคลิกและลักษณะให้โดดเด่นเป็นที่น่าจดจำเพื่อให้ลูกค้าหรือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีความรู้สึกรักในแบรนด์นั้นจนสามารถครองใจพวกเขาได้เช่นเดียวกับการสร้างแบรนด์สินค้าใหม่ๆและทำให้สินค้านั้นๆครองใจผู้บริโภคและไม่คิดจะเปลี่ยนใจไปใช้สินค้าแบรนด์อื่น การสร้างแบรนด์กับการเมืองคือการสร้างตราสินค้าเพื่อให้อยู่ในใจคนหรือกลุ่มเป้าหมายได้สำเร็จถือเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดของนักการเมืองหรือนักการตลาดซึ่งนักการเมืองมักจะถูกนำมาเปรียบเทียบเป็นเหมือนสินค้าแบรนด์หนึ่งที่สามารถจับต้องได้เพราะจะมีทั้งตราสัญลักษณ์หรือโลโก้ การนำอารมณ์เข้ามามีส่วนร่วม และยังมีกการโฆษณาเชิญชวน หรือการโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์ หรือมีแคมเปญที่สื่อให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของนักการเมืองหรือพรรคนั้นๆ วัตถุประสงค์ของการเมืองคือการทำการตลาดให้มีประสิทธิภาพสูงสดและทำให้ประชาชนนั้นรู้สึกรักและชื่นชอบในพรรคเช่นเดียวกันกับลูกค้าที่ชื่นชอบในสินค้าที่ประทับใจ

การตลาดกับการเมือง
การตลาดกับการเมือง

Scroll to Top