การดูแลสวน สิ่งสำคัญที่ห้ามลืม

Click to rate this post!
[Total: 10 Average: 5]

                ไม่ว่าจะเป็นสวนขนาดเล็กหรือว่าสวนขนาดใหญ่ ก็สามารถเพิ่มความร่มเย็นให้กับพื้นที่ในที่พักอาศัยของคุณได้อย่างแน่นอน หากคุณต้องการให้สวนของคุณมีความสดใส ร่มรื่นและมีความสวยงามอยู่เสมอ ก็ต้องทำการดูแลสวนและบำรุงสวนอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเอาใจใส่สวนของคุณให้ดี ด้วยตัวของคุณเอง จากเคล็ดลับการดูแลสวนดังต่อไปนี้ เลือกเครื่องมือในการดูแลสวนให้มีความเหมาะสมกับสวน เพื่อให้สามารถเพิ่มอายุการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆได้อย่างยาวนานมากขึ้น และเป็นการถนอมอุปกรณ์ในการดูแลสวนด้วย หากว่าคุณนั้นเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีความเหมาะสม ทั้งนี้ก็ต้องทำการเลือกอุปกรณ์ที่มีคุณภาพในการทำสวนด้วย หลังจากที่เราได้อุปกรณ์ในการดูแลสวนแล้ว ขั้นตอนในการเก็บก็ถือว่าสำคัญมากๆ ควรเก็บรวมกันไว้ในพื้นที่เดียวกัน เพื่อให้สามารถเลือกใช้ได้ง่าย หยิบใช้ได้อย่างสะดวกสบาย ไม่ต้องไปหาให้เสียเวลา อีกทั้งการเก็บอุปกรณ์ในการดูแลสวนให้อยู่ในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมแล้วก็จะช่วยเพิ่มในเรื่องของความปลอดภัยได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ เนื่องจากอุปกรณ์บางอย่างมีความคม หากไม่เก็บให้ดีก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายและอุบัติเหตุต่างๆได้ เมื่อเรามีสวนแล้ว การพรวนดิน ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีของการดูแลสวนอย่างหนึ่ง เพราะว่าดินเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ ของต้นไม้ภายในสวนของคุณ หากดินแข็งก็จะทำให้ต้นไม้มีปัญหา ฉะนั้น ต้องทำการพรวนดินเป็นประจำเพื่อเพิ่มสารอาหารให้กับต้นไม้ในสวนของคุณ รากของต้นไม้เหล่านั้นจะได้หาอาหารได้ดีขึ้น และสามารถช่วยระบายความชื้นในดินได้อีกด้วย ทั้งนี้เวลาที่ดีที่สุดในการดูแลสวนก็คือการลดน้ำต้นไม้ หากไม่มีการลดน้ำต้นไม่จะทำให้ต้นไม้ในสวนของคุณตายแน่นอน และควรเลือกรดน้ำเวลาเช้าจะดีที่สุด หากไม่มีเวลาก็รดช่วงเย็นแทน ห้ามลดตอนกลางวันและตอนกลางคืนเด็ดขาด เพราะว่าอาจจะทำให้เกิดสภาวะต้นไม้ในสวนตายกะทันหันได้ แถมยังเป็นบ่อเกิดของโรคต้นไม้และความชื้นมากเกินไปอีกด้วย

การดูแลสวน สิ่งสำคัญที่ห้ามลืม
การดูแลสวน สิ่งสำคัญที่ห้ามลืม

Scroll to Top