การจ่ายค่ามัดจำ

Click to rate this post!
[Total: 18 Average: 5]

ถ้าจ่ายมัดจำไปก่อนครึ่งหนึ่ง แล้วค่อยจ่ายส่วนที่เหลือ แต่เจ้าหนี้ ออกใบกำกับมารวมยอดเลย ได้ไหมคะ +++

+++ wanwan033 +++การจ่ายค่ามัดจำ
การจ่ายค่ามัดจำ

Scroll to Top