Back

การจัดตั้งบริษัท ควร ต้องมี ทุนจดทะเบียน เท่าไร ถึงจะเหมาะสม

Click to rate this post!
[Total: 14 Average: 5]

กำลังจัดตั้งบริษัท เพื่อประกอบกิจการอพาร์ตเมนท์ ไม่ทราบว่าจะทำทุนจดทะเบียนเท่าไหร่ดี จะใช้อะไรเป็นปัจจัยในการพิจารณาคะ 😮 😮


ตอบ: เรื่องนี้ก็เป็นคำถามยอดฮิตเหมือนกันนะค่ะ เรื่องนี้เราก็ต้องพิจาณาวิเคราะห์ดูด้วยตนเองว่า เราจะประกอบกิจการธุรกิจนี้ ต้องใช้ทุนประมาณเท่าไหร่ ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอพาร์ทเม้นท์ประมาณเท่าไร และจะต้องมีเงินทุนสำรองเหลือเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจด้วยนะค่ะ

Administrator
Administrator
https://yeepou.com