การจดทะเบียนในการประกอบธุรกิจ mini mart ค่ะ

Click to rate this post!
[Total: 13 Average: 5]

การจดทะเบียนในการประกอบธุรกิจ mini mart ต้องจดทะเบียนการค้าไหมค่ะ


ตอบ: +++ต้องจดทะเบียนการค้าด้วยค่ะ จะจดในรูปแบบของนิติบุคคลแบบ หจก. หรือ บริษัท ก็ได้ค่ะ *-*

การจดทะเบียนในการประกอบธุรกิจ mini mart ค่ะ
การจดทะเบียนในการประกอบธุรกิจ mini mart ค่ะ

Scroll to Top