การจดทะเบียนเพิ่ม สาขาจะต้องทำอย่างไร

Click to rate this post!
[Total: 23 Average: 5]

การจดทะเบียนสำนักงานสาขาจะต้องทำอย่างไร ;D


ตอบ: ให้ยื่นคำขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานโดยระบุที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ และสำนักสาขาที่มีทั้งหมดยื่นขอจดทะเบียน ณ สำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ ที่สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในความรับผิดชอบ [/size]

การจดทะเบียนเพิ่ม สาขาจะต้องทำอย่างไร
การจดทะเบียนเพิ่ม สาขาจะต้องทำอย่างไร
Scroll to Top