Back

การจดทะเบียนพาณิชย์

Click to rate this post!
[Total: 11 Average: 5]

wanwan016 จะสอบถามว่าทำธุรกิจเกี่ยวกับผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องสำอางค์และครีมบำรุงผิว หากต้องการจดทะเบียนพาณิชย์ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง และในกรณีออฟฟิศหรือคลังสต็อกสินค้าไม่ใช่ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของเราจะต้องทำอย่างไรคะ และจะต้องบอกกับเจ้าหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์อย่างไร เพราะเคยไปสอบถามการจดทะเบียนพาณิชย์มาแล้วครั้งหนึ่ง ซึ่งในตอนนั้นเจ้าหน้าที่เค้าบอกว่าจะต้องใช้รูปถ่ายหน้าร้านและรูปถ่ายสินค้าด้วย ซึ่งจิงๆแล้วนั้นเราไม่มีหน้าร้านเพราะต้องการที่จะจำหน่ายผ่านทางเว็บไซต์Administrator
Administrator
https://yeepou.com