กลยุทธ์ทางการตลาด

Click to rate this post!
[Total: 16 Average: 5]

       การตลาดไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเล็กหรือใหญ่จำเป็นต้องมีการวางแผนการตลาดเพื่อช่วยให้ธุรกิจหรือการบริการนั้นๆสำเร็จ ซึ่งในบางครั้งก็ไม่สามารถที่จะลองผิดลองถูกได้เสมอไปเพราะทุกอย่างต้องมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจึงควรจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสม ซึ่งการนำกลยุทธ์ทางการตลาดมาใช้จะช่วยเป็นแนวทางการเพิ่มโอกาสให้กับธุรกิจได้เป็นอย่างดี

1.ทำตลาดให้ตรงกับเป้าหมาย ส่วนใหญ่จะมีข้อกำหนดในเรื่อของงบประมาณ หากเป็นธุรกิจที่มีขนาดเล็กหรือใหญ่ควรมีเป้าหมายในการทำการตลาดให้เหมาะสมกับขนาดของธุรกิจและตรงกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้การสื่อสารตรงกลุ่มได้ชัดเจนมุ่งสู่การขายสินค้าหรือบริการเป็นหลักเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ในด้านยอดขายที่เพิ่มขยายมากขึ้น
2.สร้างแบรนด์ด้วยเรื่องราว ในปัจจุบันสามารถสร้างเรื่องราวต่างๆให้ลูกค้าสามารถจดจำและเพิ่มคุณค่าในใจลูกค้าซึ่งจำเป็นต้องรู้ว่าจุดเด่นของสินค้าของคุณเป็นอะไรจึงนำมาเป็นจุดขายและสร้างเรื่องราวให้กับสินค้าหรือการบริการ
3.หาพันธมิตรที่มีกลุ่มเป้าหมายเดียวกันเพื่อทำการตลาดร่วมกันโดยการนำสินค้าของแต่ละคนมาจัดโปรโมชั่นหรือขายคู่กันหรือจะขายไปในทางเดียวกันเพื่อเพิ่มความหลากหลายให้กับลูกค้าได้เลือกสรรเช่นการขายอาหารออนไลน์อาจจะนำสินค้าชนิดอื่นมาร่วมจัดในรายการขายก็ได้เช่นกัน
4.ลูกค้าปัจจุบันคือลูกค้าชั้นดี การเริ่มต้นกับการสร้างฐานลูกค้ากลุ่มปัจจุบันก่อนเป็นสิ่งแรกเพื่อสามารถสอบถามข้อมูลผลการตอบรับและความพึงพอใจในการใช้บริการหรือการบริโภคเพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงหากสินค้าหรือบริการนั้นๆเป็นที่น่าพอใจก็จะถูอกบอกต่อถือเป็นการโฆษณาที่ยอดเยี่ยมจากการยืนยันของลกค้า 4 กลยุทธ์ทางการตลาดคือสิ่งง่ายๆที่ใกล้ตัว สามารถเริ่มทำได้เลยทันที ซึ่งวิธีนี้อาจจะถูกมองข้ามไป เพราะเป็นวิธีที่ไม่ต้องลงทุนโฆษณาด้วยการจ้างพริตตี้ MC การติดป้ายประกาศต่างๆมาเพื่อใช้ในโฆษณา เพราะบางกิจการอาจจะยังเป็นกิจการขนาดเล็กและงบประมาณน้อย หากเริ่มต้นทางการตลาดควรเริ่มต้นจากสิ่งใกล้ตัวก่อนเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจในอนาคต

กลยุทธ์ทางการตลาด
กลยุทธ์ทางการตลาด

Scroll to Top