Back

กลยุทธ์การตลาด ในการแข่งขันระดับโลก

Click to rate this post!
[Total: 39 Average: 5]

          การแข่งขันในยุคปัจจุบันมีความแตกต่างกับการแข่งขันเมื่ออดีตอย่างมาก โลกของการแข่งขันจึงมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาที่มีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับการตลาดการแข่งขันระดับโลกที่ดุเดือดไม่แพ้การตลาดภายในประเทศเช่นกัน

1.กลยุทธ์ระหว่างประเทศ (International Strategy) คือกลยุทธ์ในการจัดการทางด้านธุรกิจ การขายสินค้า การขายบริการ ผลิตภัณฑ์ จากบริษัทในประเทศแม่ไปยังสาขาที่ตั้งอยู่ในประเทศอื่น แต่จะมีบริษัทแม่เป็นผู้ดูแลหรืออาจจะให้บริษัทตัวแทนที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลก็ได้เช่นกัน

2.กลยุทธ์ข้ามชาติ (Multidomestic Strategy) คือการกระจายอำนาจการตัดสินใจให้บริษัทตัวแทนในต่างประเทศมีหน้าที่ดูแลมากขึ้นเช่นการปรับเปลี่ยนราคา การบริการ เพื่อให้เข้ากับกลุ่มลูกค้านั้นๆได้อย่างง่ายขึ้น

3.กลยุทธ์ระดับโลก (Global Strategy) คือกลยุทธ์ที่เน้นการสร้างมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก โดยจะเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกและจะใช้พรีเซนเตอร์ในการนำเสนอสินค้าเป็นคนเดียวกันและเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกเช่นการโฆษณารถยนต์ที่นำนักร้องดังหรือนักฟุตบอลมาเป็นพรีเซนเตอร์

4.กลยุทธ์ส่งผ่านข้ามชาติ (Transnational Strategy) คือกลยุทธ์ที่ต้องการลดต้นทุนในการผลิตเนื่องจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นหรือต้องมีการปรับเปลี่ยนสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของคนประเทศนั้นด้วยเช่นกัน


ผู้บริหารที่ทำการตลาดในระดับโลก ต้องทำการบ้านและควรศึกษาค้นคว้าให้มากขึ้นก่อนที่จะกำหนดการใช้กลยุทธ์ในการทำการตลาดระดับโลกซึ่งต้องดูองค์ประกอบอย่างอื่นเช่นภูมิศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ประชากรศาสตร์ มนุษยวิทยา หรือวัฒนธรรม รวมถึงสิ่งที่ต้องคำนึงคือองค์ประกอบของการตลาด 4Ps ซึ่งหมายถึง ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่ การโฆษณา

การวิจัยทางการตลาดระดับโลก การทำการตลาดระดับโลกนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะการที่จะบุกไปทำตลาดให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ติดตลาดได้จึงควรเริ่มศึกษาข้อมูลต่างๆให้รัดกุมมากที่สุดเพื่อที่จะได้นำมาเป็นแนวทางในการวางแผนการตลาด ถือเป็นเรื่องที่ยากมากแต่ก็ไม่ใช่จะไม่สามารถทำได้ เพราะสินค้าแบรนด์ไทยก็สามารถทำเงินให้เข้าประเทศไทยได้อย่างเป็นกอบเป็นกำมาแล้วหลายราย และที่สำคัญจะต้องมีสายป่านที่ยาวเงินทุนที่หนาพอสมควร

Administrator
Administrator
https://yeepou.com