กลยุทธ์การตลาดออนไลน์

Click to rate this post!
[Total: 10 Average: 5]

การตลาดสังคมโซเชียลที่มีการพัฒนาการตลาดอย่างต่อเนื่องทำให้มีประโยชน์หลายด้านไม่ว่าจะเป็นการเล่นเพื่อความบันเทิงผ่อนคลายหรือจะเป็นช่องทางทำมาหากินอย่างการขายของออนไลน์ที่สามารถทำรายได้ต่อปีจำนวนมหาศาลแต่จะทำอย่างไรในการตลาดออนไลน์ให้ประสบผลสำเร็จคือ

1.กำหนดกลุ่มเป้าหมายหลัก คือการกำหนดกลุ่มลูกค้าให้เหมาะสมกับสินค้าซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มลูกค้าทั่วไป ส่วนใหญ่จะมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
2.กำหนดตามวัตถุปะสงค์ ในการสื่อสารเพื่อขยายช่องทางในการขายให้มากขึ้นโดเฉพาะการนำเสนอข่าวสารด้านโปรโมชั้นต่างๆเพื่อให้การติดต่อกับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
3.การสร้างข่าวสารที่มีประสิทธิภาพ เป็นการอัพเดทข่าวสารที่ทันสมัยอยู่ตลอดหรือการสร้างแรงจูงใจทำให้เกิดความสนใจจนนำไปสู่ขั้นตอนการซื้อขาย
4.การเลือกช่องทางการสื่อสาร โดยจะเน้นทั้งลูกค้าเก่าและใหม่ไม่ว่าจะเป็นแอพลิเคชั่นไลน์ เฟซบุ๊ก ที่เป็นช่องทางการสื่อสารกับลูกค้าได้โดยตรงและไม่มีค่าเสียใช้จ่ายเมื่อเทียบกับสมัยก่อนถือว่าเป็นวิธีที่ทันสมัยอย่างมาก บางครั้งอาจจะมีการโชว์สินค้าที่ต้องการขายให้เราได้เห็นก็จะทำให้เราสามารถตัดสินใจได้ง่าย
5.การกำหนดงบประมาณ การสื่อสารการตลาดเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดรวมถึงงบประมาณก็จะไม่บานปลาย
6.การประเมินผล เป็นการทำให้ทราบถึงข้อมูลจากการให้ความสนใจจากลูกค้าและสามารถจบการขายได้อย่างรวดเร็ว
7.เครื่องมือการสื่อสาร สามารถเลือกว่าจะสื่อสารการตลาดผ่านเว็บไซต์ของตนเองหรือจะผ่านเฟซบุค  ไลน์ หรือจะเป็นการฝากไว้ที่แบรนเนอร์อื่นก็ได้ เพื่อดึงดูดความสนใจจากลูกค้าได้เป็นอย่างดี

          กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในทุกวันนี้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างรวดเร็วทำให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจสั่งซื้อได้อย่างง่ายรวมถึงการหาข้อมูลของสินค้าก็จะได้ง่ายกว่าเมื่อครั้งอดีตและมีโอกาสเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง แต่ข้อเสียของการตลาดการขายของออนไลน์นั้นอาจจะได้สินค้าที่ไม่ตรงตามความต้องการหรืออาจจะได้สินค้าที่มีขนาดที่ไม่ตรงตามรูปที่โฆษณาไว้

กลยุทธ์การตลาดออนไลน์
กลยุทธ์การตลาดออนไลน์

Scroll to Top