กรอก ภงด.1 ที่ถูกต้องอย่างไรดีคะ

Click to rate this post!
[Total: 13 Average: 5]

กรอก ภงด.1 ที่ถูกต้องอย่างไรดีคะ ต้องนำรายได้มารวมกันหรือไม่ wanwan023


ตอบ: ต้องนำรายได้มารวมทั้งหมด เพื่อคำนวณยื่นเสียภาษี ภงด.1 ค่ะ wanwan012

กรอก ภงด.1 ที่ถูกต้องอย่างไรดีคะ
กรอก ภงด.1 ที่ถูกต้องอย่างไรดีคะ

Scroll to Top