กรรมการนำรถเก๋งมาใช้ในกิจการ ค่าน้ำมันได้หรือไม่ค่ะ

Click to rate this post!
[Total: 8 Average: 5]

กรรมการนำรถเก๋งมาใช้ในกิจการ ค่าน้ำมันเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ค่ะ wanwan022


ตอบ: ค่าน้ำมัน ถือเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการค่ะ สามารถนำมาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการได้ค่ะ wanwan012

กรรมการนำรถเก๋งมาใช้ในกิจการ ค่าน้ำมันได้หรือไม่ค่ะ
กรรมการนำรถเก๋งมาใช้ในกิจการ ค่าน้ำมันได้หรือไม่ค่ะ

Scroll to Top