Back

กรณีซื้ออุปกรณ์เสริมของรถบรรทุกต้องนำมารวมในสินทรัพย์หรือไม่ค่ะ

Click to rate this post!
[Total: 12 Average: 5]

กรณีซื้ออุปกรณ์เสริมของรถบรรทุกต้องนำมารวมในสินทรัพย์หรือไม่ค่ะ wanwan005


ตอบ: ในกรณีที่อุปกรณ์เสริมของรถยนต์ที่ติดตั้งนั้น เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับตัวรถยนต์ต้องนำมารวมเพื่อคำนวณค่าเสื่อมราคาของรถยนต์ค่ะ wanwan029

Administrator
Administrator
https://yeepou.com