Back

กฎหมายแรงงาน ลากิจได้กี่วัน

Click to rate this post!
[Total: 15 Average: 5]

วันลากิจ :
    ลูกจ้างลาเพื่อกิจธุระอันจำเป็นได้ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน

Administrator
Administrator
https://yeepou.com