ชาว ต่างชาติ แต่ บุคคล เหล่านี้จะมา ประก
หมายถึง ชาวต่างชาติ แต่บุคคลเหล่านี้จะมาประกอบธุรกิจในประเทศไทยได้ต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตาม กฎหมาย พ.ร.บ.การะประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทให้คูปองเพื่อเป็นส่วนลดแก่ผู้บริโภคนำไปซื้อสินค้า เมื่อบริษัทตัวแทนจำหน่ายสินค้านำคูปองมาแลกเงินสด ถือเป็นการส่งเสริมการขายที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่

          ถือเป็นรางวัล ส่วนลดหรือประโยชน์ใดๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3 ตามข้อ 1 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.118/2545ฯ
ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 5 วิธีพิชิตดราม่าในออฟฟิต