ใบกำกับภาษี คือ Tax Invoice ใบกํากับภาษี
ใบกำกับภาษี (อังกฤษ: Tax Invoice) คือ เอกสารหลักฐานสำคัญ ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องจัดทำ

บทความที่น่าสนใจ

เงินปันผล ( dividend )

เงินปันผล ( dividend ) wanwan033 wanwan034
ตอบ: wanwan034 wanwan035 wanwan021
รับจดทะเบียนบริษัท เชียงราย ใบกำกับภาษีอย่างย่อ แต่บริษัทแยกภาษีมูลค