ใครเป็น ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี วิธีการจั
เคยสงสัยไหมว่า การจะประกอบอาชีพ 1 อาชีพ เราจำเป็นต้องทำบัญชีหรือไม่ การค้าขาย ซื้อมา-ขายไป ผลิตสินค้าต่างๆ หรือแม้กระทั้งธุรกิจบริการ อาชีพเหล่านี้จำเป็นไหมที่จะต้องจัดทำบัญชี แล้วใครละที่ต้องจัดทำบัญชีตามกฎหมาย เรามาดูกันว่ามีใครบ้าง

บทความที่น่าสนใจ

ผู้ประกอบการโอนกิจการและแจ้งเลิกกิจการไปแล้ว หากเป็นการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่ผู้รับโอนซึ่งเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

          ไม่เข้าลักษณะเป็นการขาย ตามมาตรา 77/1(8) แห่งประมวลรัษฎากร ไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม​
บุคคลธรรมดาประกอบกิจการซื้อผักมาขายต้องเ รับจดทะเบียนบริษัท สระบุรี