ใบกำกับภาษี คือ Tax Invoice ใบกํากับภาษี
ใบกำกับภาษี (อังกฤษ: Tax Invoice) คือ เอกสารหลักฐานสำคัญ ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องจัดทำ

บทความที่น่าสนใจ

ถือเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่

ถือเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ ถ้าหัก ณ ที่จ่ายแต่ไม่มีใบสำคัญจ่าย wanwan026
ตอบ: ได้ค่ะ เพราะการหัก ณ ที่จ่ายถือเป็นค่าใช้จ่ายอีกรูปแบบนึงที่สรรพากรยอมรับ wanwan012
บริษัทยื่นแบบ ภ.พ.30 แสดงยอดขายไว้ขาด แล การรับรุ้รายได้ทางภาษี