ใบกำกับภาษี คือ Tax Invoice ใบกํากับภาษี
ใบกำกับภาษี (อังกฤษ: Tax Invoice) คือ เอกสารหลักฐานสำคัญ ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องจัดทำ

บทความที่น่าสนใจ

ค่าขนส่ง กับ ค่าเดินทาง ควรใช้คำไหนในการออกใบกำกับภาษี

ค่าขนส่ง กับ ค่าเดินทาง ควรใช้คำไหนในการออกใบกำกับภาษี บริษัทจดทะเบียนการค้าแบบซื้อมา-ขายไป wanwan027
การจดทะเบียนพาณิชย์บุคคลธรรมดา ผู้ผลิตยาสูบนำใบยาที่เหลือจากการผลิตบุหร