ใบกำกับภาษี คือ Tax Invoice ใบกํากับภาษี
ใบกำกับภาษี (อังกฤษ: Tax Invoice) คือ เอกสารหลักฐานสำคัญ ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องจัดทำ

บทความที่น่าสนใจ

บ้านแปลกจากทั่วโลกไม่น่าเชื่อว่าจะมีอยู่ บริษัทสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทในสิงคโปร์