ใครเป็น ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี วิธีการจั
เคยสงสัยไหมว่า การจะประกอบอาชีพ 1 อาชีพ เราจำเป็นต้องทำบัญชีหรือไม่ การค้าขาย ซื้อมา-ขายไป ผลิตสินค้าต่างๆ หรือแม้กระทั้งธุรกิจบริการ อาชีพเหล่านี้จำเป็นไหมที่จะต้องจัดทำบัญชี แล้วใครละที่ต้องจัดทำบัญชีตามกฎหมาย เรามาดูกันว่ามีใครบ้าง

บทความที่น่าสนใจ

บัญชีพิเศษภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามที่อธิบดีกำหนด ยังบังคับใช้อยู่หรือไม่

          ผู้จ่ายเงินยังคงมีหน้าที่ต้องจัดทำบัญชีพิเศษแสดงการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้และภาษีการค้า (ฉบับที่ 4)  ยังไม่มีการแก้ไขหรือยกเลิกแต่อย่างใด​
วัตถุประสงค์ ของ บัญชีต้นทุน บัญชีต้นทุน 15 สมุนไพรที่แก้อาการคันหน้าร้อนได้อย่าง