พัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวออฟฟิศ

          สำหรับสาวออฟฟิศซินโดรมเกิดจากากรทีกล้ามเนื้อของเรานั้น มีการเกร็งตัวเป็นเวลานาน จนทำให้กล้ามเนื้อตึงตัวและไม่ยอมคลายออก ทำให้ระบบประสาทอัตโนมัติทำงานตลอดเวลา จนเกิดความเกร็ง นอกจากนี้แล้วยังส่งผลต่อทางด้านอารมณ์ของร่างกาย ที่เกิดความเครียด จนบางรายอาจจะส่งผลทำให้มีอาการนอนไม่หลับ และเกิดความวิตกกังวลก็เป็นได้ นอกจากนี้แล้ว หากทิ้งไว้นาน ๆ บางรายอาจจะส่งผลความรุ่นแรงถึ้งเป็นโรคหมอรองกระดูกเสื่อมกันเลย เมื่อคุณเองมีอาการออกฟิศซินโดรม ส่วนใหญ่แล้วจะต้องมีการดูแลตนเองในทันที และกิดอาการเรื้อรัง ซึ่งหลังจากการเกิดอาการเรื้อรัง การรักษาให้หายขาดนั้นจึงเป็นเรื่องที่ยาก ดังนั้น ควรเริ่มที่มีการปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาตนเอง หลีกเลี่ยงออกฟฟิศซินโดรมกันดีกว่าค่ะ

          1.เริ่มต้นจากโต๊ะคุณ ควรปรับก่อนเลยว่าการวางโต๊ะและทีนั่ง โดยให้พนังพิงของเก้าอี้นั้น มีการอบรับหลังส่วนล่าง ลองสังเกตตัวเองกันดู ว่าขอบของเก้าอี้ต่ำกว่าระดับเข่าหรือไม่ และเมื่อได้มีการนั่งเก้าอีแล้วขาจะต้องมีการทำมุม 90 องศากับพื้น ที่รองแขนก็จะต้องอยู่ในระบบศอกและเมื่อวางแขนแล้ว ก็ต้องอยู่ในท่าที่สบาย ๆ กันอีกด้วย
          2.การวางคอมพิวเตอร์ สำหรับตำแหน่งของการวางคอมพิวเตอร์ในการทำงานต้องให้อยู่ในแนวตรงกับหน้าจอบน ที่จะต้องอยู่ในระดับสายตา ความห่างของจอคอมพิวเตอร์กับสายตา ก็จะต้องอยู่ห่างประมาณ ความยาวของแขนคุณนั่นเอง เพื่อจะดะยะที่สบายตาได้มากยิ่งขึ้น
          3.ลักษณะนิสัยในการทำงาน คุณรู้หรือไม่ว่างานของคุณมีเดไลน์ แต่เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานและมีการหลีกเลี่ยงออฟฟิศซินโดรมก็ต้องควรพักอย่างน้อย 5 นาที ในการทำงาน 1 ชั่วโมง โดยได้มีการเดินออกไปที่อื่น ๆ บ้าง เปลี่ยนอิริยบถกันบ้าง ควรออกกำลังกายเป็นประจำ หรือทำการยืดเส้นยื่ดสายแบบเบา ๆ เมื่อคุณเกิดอาการเหล่านี้ ให้หาไอเท็ม HOT HOT ที่มีในตอนี้ อย่างเช่น ครีมบรรเทาอาการปวด เพื่อให้คอและไหล่เบาบางลงได้ เพื่อให้ห่างไกลจากโรคนี้กันนั่นเอง

บุคคลธรรมดาซึ่งไม่เป็นผู้อยู่ในไทย ซื้อ นโยบายเงินปันผล