ใบกำกับภาษี คือ Tax Invoice ใบกํากับภาษี
ใบกำกับภาษี (อังกฤษ: Tax Invoice) คือ เอกสารหลักฐานสำคัญ ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องจัดทำ

บทความที่น่าสนใจ

ค่าเสื่อมรถ แบบลีสซิ่ง

ค่าเสื่อมรถ แบบลีสซิ่ง ต่างกับค่าเสื่อมราคาของรถที่ซื้อสดอย่างไรค่ะ wanwan022
ออกให้ตลอดไป ตามเงื่อนไขการหักภาษี มีศัพ วิธีการ Shut Down Windows โดยที่ไม่ต้องก