ใครเป็น ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี วิธีการจั
เคยสงสัยไหมว่า การจะประกอบอาชีพ 1 อาชีพ เราจำเป็นต้องทำบัญชีหรือไม่ การค้าขาย ซื้อมา-ขายไป ผลิตสินค้าต่างๆ หรือแม้กระทั้งธุรกิจบริการ อาชีพเหล่านี้จำเป็นไหมที่จะต้องจัดทำบัญชี แล้วใครละที่ต้องจัดทำบัญชีตามกฎหมาย เรามาดูกันว่ามีใครบ้าง

บทความที่น่าสนใจ

มูลนิธิบริจาคเงินให้แก่สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย โดยสถานทูตนำเงินไปใช้สนับสนุนโครงการให้ความช่วยเหลือทางการศึกษา ซึ่งจัดโดยกระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศส มูลนิธิต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

          เนื่องจากสถานเอกอัครราชทูตประเทศฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีในไทย เมื่อมูลนิธิบริจาคเงินให้จึงไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย และไม่มีหน้าที่ต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มแต่อย่างใด ​
ผักบุ้ง กับเมนูอาหารที่แสนอร่อยจากผักสีเ บุคคลธรรมดาที่บริจาคเงินให้แก่กรมศิลปากร