ใครเป็น ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี วิธีการจั
เคยสงสัยไหมว่า การจะประกอบอาชีพ 1 อาชีพ เราจำเป็นต้องทำบัญชีหรือไม่ การค้าขาย ซื้อมา-ขายไป ผลิตสินค้าต่างๆ หรือแม้กระทั้งธุรกิจบริการ อาชีพเหล่านี้จำเป็นไหมที่จะต้องจัดทำบัญชี แล้วใครละที่ต้องจัดทำบัญชีตามกฎหมาย เรามาดูกันว่ามีใครบ้าง

บทความที่น่าสนใจ

เงินได้ดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงิน ระบุชื่อผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย คือเด็กชาย ธนพัฒน์ โดย นายประชา พนมสารนรินทร์ ดอกเบี้ย ดังกล่าวถือเป็นเงินได้ของใคร

          หากหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงิน ระบุชื่อ เด็กชาย ธนพัฒน์ โดย นายประชา พนมสารนรินทร์ และระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นของ เด็กชาย ธนพัฒน์ กรณีดังกล่าว ถือเป็นเงินได้พึงประเมินของ เด็กชาย ธนพัฒน์
ตัดบัญชีทรัพย์สิน วัดศรีรองเมือง