ใบกำกับภาษี คือ Tax Invoice ใบกํากับภาษี
ใบกำกับภาษี (อังกฤษ: Tax Invoice) คือ เอกสารหลักฐานสำคัญ ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องจัดทำ

บทความที่น่าสนใจ

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการต่อใบอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าว

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการต่อใบอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าว wanwan038
ตอบ: wanwan032 wanwan032 wanwan032 wanwan032
บริษัทมีรายได้จากการให้บริการจัดเก็บสินค บริษัทให้ทุนการศึกษาแก่พนักงาน หากใบเสร็