ใบกำกับภาษี คือ Tax Invoice ใบกํากับภาษี
ใบกำกับภาษี (อังกฤษ: Tax Invoice) คือ เอกสารหลักฐานสำคัญ ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องจัดทำ

บทความที่น่าสนใจ

การบัญชีต้นทุนกิจกรรม ที่ทำให้เกิดต้นทุน 4 อาหารเพื่อรักษาสุขภาพของช่องคลอด ที่สา