ใครเป็น ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี วิธีการจั
เคยสงสัยไหมว่า การจะประกอบอาชีพ 1 อาชีพ เราจำเป็นต้องทำบัญชีหรือไม่ การค้าขาย ซื้อมา-ขายไป ผลิตสินค้าต่างๆ หรือแม้กระทั้งธุรกิจบริการ อาชีพเหล่านี้จำเป็นไหมที่จะต้องจัดทำบัญชี แล้วใครละที่ต้องจัดทำบัญชีตามกฎหมาย เรามาดูกันว่ามีใครบ้าง

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทส่งพนักงานไปแก้ไขงานติดตั้งอุปกรณ์เครื่องจักรในต่างประเทศ โดยมีการจ้างแรงงานในต่างประเทศด้วย เมื่อจ่ายค่าแรงงานดังกล่าวจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนในการบันทึกบัญชีอย่างไร

          บันทึกบัญชีโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนวันที่จ่ายเงิน แนะนำให้ดูคำสั่งกรมสรรพากร เรื่องการคำนวณเงินตราต่างประเทศ ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.132/2548ฯ
การยื่นภาษีหลายสาขา ถ้าต้องการเปลี่ยนชื่อคณะบุคคล สามารถทำได