ใบกำกับภาษี คือ Tax Invoice ใบกํากับภาษี
ใบกำกับภาษี (อังกฤษ: Tax Invoice) คือ เอกสารหลักฐานสำคัญ ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องจัดทำ

บทความที่น่าสนใจ

บริจาคเงินให้กองทุนที่วัดตั้งขึ้นแต่ไม่มีชื่อประกาศเป็นสถานสาธารณกุศลหักค่าลดหย่อนได้หรือไม่

          การบริจาคเงินให้กองทุนที่วัดตั้งขึ้นโดยไม่ได้รับการประกาศให้เป็นองค์การสาธารณกุศล ไม่สามารถนำมาหักลดหย่อนได้​
บริจาคเงินให้กองทัพเรือ เพื่อจัดสร้างพระ บริจาคเงินให้กองทุนปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเก