ใบกำกับภาษี คือ Tax Invoice ใบกํากับภาษี
ใบกำกับภาษี (อังกฤษ: Tax Invoice) คือ เอกสารหลักฐานสำคัญ ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องจัดทำ

บทความที่น่าสนใจ

นายแฟรงค์ สัญชาติออสเตรเลีย มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดพะเยา ได้รับเงินบำบาญจากรัฐบาลออสเตรเลีย ต้องนำมาเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในไทยหรือไม่

          นายแฟรงค์ ผู้รับบำนาญเป็นผู้มีสัญญาชาติออสเตรเลีย ได้รับยกเว้นการเรียกเก็บภาษีจากเงินบำนาญนั้นในไทย ตามข้อ 19 แห่งอนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างไทยกับออสเตรเลีย
นายแดงถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1,000,0 นายแมน ให้เช่าอาคารโดยเรียกเก็บเงินประกั