ใครเป็น ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี วิธีการจั
เคยสงสัยไหมว่า การจะประกอบอาชีพ 1 อาชีพ เราจำเป็นต้องทำบัญชีหรือไม่ การค้าขาย ซื้อมา-ขายไป ผลิตสินค้าต่างๆ หรือแม้กระทั้งธุรกิจบริการ อาชีพเหล่านี้จำเป็นไหมที่จะต้องจัดทำบัญชี แล้วใครละที่ต้องจัดทำบัญชีตามกฎหมาย เรามาดูกันว่ามีใครบ้าง

บทความที่น่าสนใจ

ทรัพย์สินที่เหลือมูลค่าทางบัญชี 1 บาท จะตัดออกจากงบการเงิน ในทางภาษีอากรต้องทำอย่างไร

          การตัดทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางบัญชีคงเหลือ 1 บาท ออกจากบัญชีทรัพย์สินถือเป็นการขาย ต้องรับรู้เป็นรายได้ตามราคาตลาดตามสภาพของทรัพย์สิน ณ วันที่ตัดทรัพย์สินออกจากบัญชี ตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร
ทรัพย์สินที่ชำรุดจะตัดออกจากทะเบียนทรัพย ทรัพย์สินที่ได้มาก่อนจดทะเบียนภาษีมูลค่า