ใครเป็น ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี วิธีการจั
เคยสงสัยไหมว่า การจะประกอบอาชีพ 1 อาชีพ เราจำเป็นต้องทำบัญชีหรือไม่ การค้าขาย ซื้อมา-ขายไป ผลิตสินค้าต่างๆ หรือแม้กระทั้งธุรกิจบริการ อาชีพเหล่านี้จำเป็นไหมที่จะต้องจัดทำบัญชี แล้วใครละที่ต้องจัดทำบัญชีตามกฎหมาย เรามาดูกันว่ามีใครบ้าง

บทความที่น่าสนใจ

ต้องการ download แบบพิมพ์หนังสือรับรองการหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาได้จากที่ใด

          สามารถ download แบบพิมพ์หนังสือรับรองการหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา (แบบ ล.ย.03) ได้ ดังนี้           ที่  www.rd.go.th => DOWNLOAD => แบบแสดงรายการภาษี แบบคำร้อง / คำขอต่างๆ => Download แบบแสดงรายการภาษี => ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษี 2559 => เอกสารประกอบการยื่นแบบ ล.ย.03           ที่  www.rd.go.th => บริการอิเล็กทรอนิกส์ => Download => แบบแสดงรายการภาษี แบบคำร้อง / คำขอต่างๆ => Download แบบแสดงรายการภาษี => ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2559 => เอกสารประกอบการยื่นแบบ ล.ย.03
ต้องการ download แบบ ภ.ง.ด. 92 แบบแสดงรา ต้องการ download แบบแจ้งรายการเพื่อการหั