ใครเป็น ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี วิธีการจั
เคยสงสัยไหมว่า การจะประกอบอาชีพ 1 อาชีพ เราจำเป็นต้องทำบัญชีหรือไม่ การค้าขาย ซื้อมา-ขายไป ผลิตสินค้าต่างๆ หรือแม้กระทั้งธุรกิจบริการ อาชีพเหล่านี้จำเป็นไหมที่จะต้องจัดทำบัญชี แล้วใครละที่ต้องจัดทำบัญชีตามกฎหมาย เรามาดูกันว่ามีใครบ้าง

บทความที่น่าสนใจ

ต้องการ download แบบ ภ.ง.ด. 92 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ ได้จากที่ใด

          ที่ www.rd.go.th >> บริการอิเล็กทรอนิกส์ >> download >> แบบแสดงรายการภาษี แบบคำร้อง/คำขอต่างๆ  >> download แบบแสดงรายการภาษี >> ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา >>  แบบ ภ.ง.ด. 92 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์
ตราสารใบหุ้น ใบหุ้นกู้ หรือใบรับรองหนี้ข ต้องการ download แบบพิมพ์หนังสือรับรองกา