ใบกำกับภาษี คือ Tax Invoice ใบกํากับภาษี
ใบกำกับภาษี (อังกฤษ: Tax Invoice) คือ เอกสารหลักฐานสำคัญ ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องจัดทำ

บทความที่น่าสนใจ

ชื่อตำแหน่งสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ม ชื่อผู้เสียภาษีอากร มีศัพท์ภาษาอังกฤษว่า