ใครเป็น ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี วิธีการจั
เคยสงสัยไหมว่า การจะประกอบอาชีพ 1 อาชีพ เราจำเป็นต้องทำบัญชีหรือไม่ การค้าขาย ซื้อมา-ขายไป ผลิตสินค้าต่างๆ หรือแม้กระทั้งธุรกิจบริการ อาชีพเหล่านี้จำเป็นไหมที่จะต้องจัดทำบัญชี แล้วใครละที่ต้องจัดทำบัญชีตามกฎหมาย เรามาดูกันว่ามีใครบ้าง

บทความที่น่าสนใจ

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2548 จะใช้รอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร และต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 หรือไม่

          ห้างฯ จะถือวันที่เริ่มตั้งห้างฯ (จดทะเบียน) ถึงวันหนึ่งวันใดเป็นรอบระยะเวลาบัญชีแรกก็ได้ ถ้ารอบระยะเวลาบัญชีแรกไม่ถึง 12 เดือน ก็ไม่ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 แต่ถ้าถึง 12 เดือน ก็ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.51  ​
จดทะเบียนหย่ากับภริยา ในปี 2555 จะหักลดห จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมู