ใครเป็น ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี วิธีการจั
เคยสงสัยไหมว่า การจะประกอบอาชีพ 1 อาชีพ เราจำเป็นต้องทำบัญชีหรือไม่ การค้าขาย ซื้อมา-ขายไป ผลิตสินค้าต่างๆ หรือแม้กระทั้งธุรกิจบริการ อาชีพเหล่านี้จำเป็นไหมที่จะต้องจัดทำบัญชี แล้วใครละที่ต้องจัดทำบัญชีตามกฎหมาย เรามาดูกันว่ามีใครบ้าง

บทความที่น่าสนใจ

ขายเศษอาหารให้กับบุคคลธรรมดาเพื่อนำไปเลี้ยงปลา ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

          ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม หากมีรายรับเกิน 1,800,000 บาทต่อปี ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 432) พ.ศ.2548 ประกอบกับ มาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร ​
ขายเรือเดินทะเลให้กับผู้ซื้อในต่างประเทศ ขายแสตมป์ไปรษณียากรต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ