ใครเป็น ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี วิธีการจั
เคยสงสัยไหมว่า การจะประกอบอาชีพ 1 อาชีพ เราจำเป็นต้องทำบัญชีหรือไม่ การค้าขาย ซื้อมา-ขายไป ผลิตสินค้าต่างๆ หรือแม้กระทั้งธุรกิจบริการ อาชีพเหล่านี้จำเป็นไหมที่จะต้องจัดทำบัญชี แล้วใครละที่ต้องจัดทำบัญชีตามกฎหมาย เรามาดูกันว่ามีใครบ้าง

บทความที่น่าสนใจ

การยื่นแบบคำร้อง ค.10 ใช้ในกรณีใดบ้าง

          กรณีที่ต้องยื่นขอคืนด้วยแบบคำร้อง ค.10  (ให้ยื่นเป็นประเภทภาษีเป็นรายเดือนภาษี/ปีภาษี/รอบระยะเวลาบัญชี)           1. กรณียื่นแบบชำระภาษีไว้เกิน หรือผิด หรือซ้ำ           2. กรณียื่นแบบชำระภาษีไว้เกิน แต่มิได้ลงชื่อขอคืนในแบบฯ           3. กรณีเงินได้ไม่ถึงเกณฑ์ต้องยื่นแบบแต่ได้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้แล้ว           4. กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมิได้นำเครดิตภาษีที่เหลืออยู่ไปใช้ในเดือนถัดไป​
การยื่นแบบ อ.ส.4ข ที่กำหนดให้ยื่นภายในวั การยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต กรณีที่ไม่สาม