ใครเป็น ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี วิธีการจั
เคยสงสัยไหมว่า การจะประกอบอาชีพ 1 อาชีพ เราจำเป็นต้องทำบัญชีหรือไม่ การค้าขาย ซื้อมา-ขายไป ผลิตสินค้าต่างๆ หรือแม้กระทั้งธุรกิจบริการ อาชีพเหล่านี้จำเป็นไหมที่จะต้องจัดทำบัญชี แล้วใครละที่ต้องจัดทำบัญชีตามกฎหมาย เรามาดูกันว่ามีใครบ้าง

บทความที่น่าสนใจ

กรณีบริษัทประกอบธุรกิจโดยการขายสินค้าเลี่ยงภาษี บริษัทนั้นจะมีความผิดหรือไม่ และถ้ามีความผิดจะมีความผิดแบบไหนและโทษจะเป็นอย่างไร

          กรณีบริษัทประกอบธุรกิจโดยการขายสินค้าเลี่ยงภาษี บริษัทมีความผิดตามประมวลรัษฎากร มีโทษทางอาญาทั้งปรับหรือจำคุก หรือทั้งปรับทั้งจำ และเจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจตรวจสอบและประเมินเรียกเก็บภาษี พร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มจากบริษัทได้อีกด้วย
กรณีบริษัทนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา กรณีบริษัทผู้ว่าจ้างตกลงรับภาระจ่ายค่าที