ใบกำกับภาษี คือ Tax Invoice ใบกํากับภาษี
ใบกำกับภาษี (อังกฤษ: Tax Invoice) คือ เอกสารหลักฐานสำคัญ ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องจัดทำ

บทความที่น่าสนใจ

กรณีบริษัทจ้างรถรับจ้างทั่วไปไปส่งผ้าให้กับลูกค้าหรือไปส่งที่ท่าเรือหรือสนามบิน ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ อัตราใด

          หากรับขนส่งอย่างเดียวต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 1 ตามข้อ 12/4 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528ฯ
กรณีบริษัทจ้างรถขนของจากที่หนึ่งไปอีกที่ กรณีบริษัทจ่ายค่าซ่อมแอร์โดยบริษัทออกใบเ